Bądź na bieżąco        

Niezbędne dokumenty


Zgłaszając w naszym biurze nieruchomość do sprzedaży należy przedłożyć następujące dokumenty:

 

1. W przypadku sprzedaży mieszkania lub domu

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale mieszkania (dla spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania lub domu),
 • akt notarialny nabycia mieszkania lub domu (jeżeli dotyczy),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów (w przypadku sprzedaży domu),


2. W przypadku sprzedaży mieszkania lub domu w trakcie budowy:

 • akt notarialny,
 • mapkę geodezyjną,
 • pozwolenie na budowę,
 • dziennik budowy,
 • oświadczenie inspektora nadzoru,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,


3. W przypadku sprzedaży działki:

 • akt notarialny nabycia działki,
 • mapkę geodezyjną,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego lub aktualną decyzję o warunkach zabudowy.