Bądź na bieżąco        

Wyceny nieruchomości


Oferujemy wyceny nieruchomości dla:

  • zabezpieczeń kredytu bankowego
  • postępowań sądowych
  • ustalenia podatku od spadku czy darowizny
  • ubezpieczenia nieruchomości
  • zniesienia współwłasności
  • zamiany, sprzedaży czy negocjacji
  • oraz innych celów indywidualnychWycena nieruchomości sporządzona jest w formie operatu szacunkowego, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

  • Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dz.U. z 2004 Nr 207 poz.2109).
  • Standardów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Operaty szacunkowe są sporządzane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, zawierają wszelkie informacje niezbędne dla ustalenia sposobu postępowania i wniosków rzeczoznawcy majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości. Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Proces szacowania wartości nieruchomości jest w każdym przypadku poprzedzony szczegółową analizą rynku nieruchomości, na którym znajduje się przedmiot wyceny, jak również wizją lokalną.


{FORM_KON}