Bądź na bieżąco        

Coaching Rozwoju OsobistegoCOACHING jest procesem kładącym główny nacisk na rozwój osobisty i zawodowy. Aby odnaleźć się w dzisiejszym, niezwykle dynamicznie rozwijającym się środowisku pracy należy zadbać o swój dalszy rozwój osobisty. Coaching zwiększa efektywność oraz wspomaga w osiąganiu zamierzonych celów.


Praca w biurze nieruchomości wymaga coraz większej liczby umiejętności, które nieustannie muszą być udoskonalane oraz od nowa łączone w przeróżne kombinacje. Należy działać aktywnie, myśleć kreatywnie, kontrolować osiąganie celów, koncentrować się, wykazywać siłę emocjonalną, mobilizować rezerwy energii i twardo trzymać się strategii sukcesu. Im dokładniej jest określony cel, tym bardziej nadaje się mu wzmocnienie w procesie coachingu. Za pomocą ankiety ustalono, jakie cele w zawodzie działają motywująco. Są to:

1. Niezależność - im bardziej niezależnie mogę działać w pracy, tym chętniej pracuję.
2. Pieniądze - pracuję, aby zarabiać pieniądze i móc kupić sobie pewne rzeczy.
3. Ciekawość - praca powinna poszerzać moje horyzonty.

Jasne i konkretne sformułowanie celu oraz jego etapów pośrednich, połączone ze świadomym zobowiązaniem się do aktywnej pracy nad jego realizacją, ułatwia osiągnięcie tego celu. Aby osiągnąć własny sukces i wyznaczone przez siebie cele, dobrze jest opracować osobistą strategię lub plan. Wtedy łatwiej jest sobie uświadomić, jakie czynniki są ważne dla osiągnięcia własnego celu.

Coaching pomaga w:

- określeniu aktualnej sytuacji wyjściowej,
- odnalezieniu wizji, sprawdzeniu ich, skonkretyzowaniu oraz wizualizacji,
- zaplanowaniu celów i wprowadzeniu ich w życie,
- podzieleniu celów na cele pośrednie,
- przewidzeniu możliwych trudności,
- odnalezieniu motywacji i dróg controllingu,
- osiągnięciu celu.

Swoje osiągnięcia należy udoskonalać. Rozwój jest procesem trwającym całe życie, dlatego ważna jest konfrontacja z coraz to nowymi wyzwaniami. Skuteczni ludzie są optymistami i wierzą w swój sukces, a wiara ta wyraża się we wszystkich ich działaniach, w ten sposób stając się rzeczywistością. Tacy ludzie kreują własną przyszłość poprzez wewnętrzne nastawienie, z którym podchodzą do problemów. Wierzę w siebie i czerpię z tej wiary siłę niezbędną do urzeczywistniania wielkich planów i pomysłów. Coaching znajduje tutaj zastosowanie zarówno w zawodzie, jak i w życiu codziennym.

Dla własnego rozwoju osobistego ważna jest skoncentrowana i świadoma praca nad osiągnięciem celu oraz wiara w siłę własnych kompetencji.

Nasza przyszłość zależy od naszego nastawienia!